Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja- asetus 2016 / 679

1. REKISTERIN NIMI

Kotkan seudun puutarhaseuran jäsenrekisteri

2.  REKISTERINPITÄJÄ

Kotkan seudun puutarhaseuran hallitus

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Marja-Leena Onikki, Huuhkajantie 10,  48230 Kotka

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS / HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Yhteydenpito jäsenistöön (kirjeposti, sähköposti, tekstiviestit ja puhelinsoitot)

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumeto

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenen itsensä antamat tiedot

7. REKISTERIN KÄYTTÄJÄT

Seuran hallituksen jäsenet vastuualueidensa mukaisesti.

8. REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteristä ei luovuteta tietoja, poikkeuksena Puutarhaliitto.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Jäsenrekisteri on tallennettu muistitikulle, jota voivat käyttää hallituksen jäsenet ja jota säilyttää sihteeri, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kulloistenkin tehtäviensä perusteella. Seuran sähköpostia hallinnoi seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Käytössä olevat tietokoneet on suojattu tavanomaisin  teknisin toimenpitein. Mahdolliset manuaaliset tulosteet säilytetään valvotusti ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti ja asianmukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle (kts. Kohta 3).

11. TIETOJEN POISTO

Henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä jäsenyyden loppuessa tai hänen vaatiessaan tietojen poistamista.